Dodatkowe moduły

OTRS HelpDesk jest systemem, który łatwo dostosować do wymagań i potrzeb firmy. Dodatkowe moduły pozwalają spersonalizować interfejs systemu, zautomatyzować niektóre procedury, jak również rozbudować jego funkcjonalności. Aktualizowane na bieżąco są doskonałym rozwiązaniem, które sprawdzi się również w Państwa przedsiębiorstwie.

Rozbudowane wyszukiwanie usług

Multi-Level Service Selection

Wzbogaca wyszukiwarkę o dodatkowe rozwijane listy usług, dzięki czemu pozwala doprecyzować kryteria wyboru. Dostępne jest z każdego miejsca systemu, również z panelu klienta.

Filtr pulpitu

Dashboard Overview Filter

Wyświetla listę wszystkich usług wraz z istotnymi danymi na pulpicie i pozwala ją filtrować według wybranych kryteriów. Daje również możliwość modyfikowania wyświetlanej tabeli poprzez dodawanie lub usuwanie niektórych kolumn.

Zgłoszenia odroczone

Escalation suspens

Prosty dodatek pozwalający lepiej zarządzać zgłoszeniami, które nie mogą być od razu zrealizowane ze względu na konieczność pozyskania dodatkowych informacji.

Przypisywanie zgłoszeń

Responsible for queue

Przypisuje osoby odpowiedzialne za realizację do zgłoszeń, zapobiegając sytuacjom, kiedy zgłoszenie pozostaje bez odpowiedzi.

Dodawanie obrazów

Clipboard Image Paste

Narzędzie pozwalające na szybkie wklejanie obrazów do treści, szczególnie przydatne do ilustrowania poszczególnych etapów procesu w korespondencji z klientem.

Personalizacja atrybutów

Customer CI-Assignment

Umożliwia klientom personalizowanie swoich danych i nadawanie atrybutów dodawanym zgłoszeniom. Umożliwia również tworzenie filtrów z uwzględnieniem nadanych atrybutów.

Przypomnienie e-mail

Automatic Email-Reminder

Automatyczna funkcja, dzięki której zbędne staje się pamiętanie o wysyłaniu maili do Klienta. Użyteczna w sytuacjach, kiedy zgłoszenie nie może być zrealizowane ze względu na niekompletne informacje - system automatycznie co jakiś czas prosi klienta o ich przesłanie.

Kategorie usług

Ticket Type - Service Assignment

Dodatek pozwalający na zdefiniowanie różnych usług w obrębie jednej kategorii (typu) usługi. Ułatwia wyszukiwanie i zarządzanie usługami.

Kolejność realizacji

Ticket Workflows

Umożliwia łatwe zarządzanie zadaniami, które są ze sobą powiązane lub zależne od siebie. Możliwość zdefiniowania własnych ustawień ułatwia kontrolę nad kolejnością realizowania działań.

Zarządzanie klientami

CustomerID - Service Assignments

Proste narzędzie administracyjne, które pozwala przypisywać usługi do wielu ID klientów jednocześnie.

Kasowanie załączników

Deleting Attachments

Moduł ułatwiający porządkowanie załączników. Pozwala na ustawienie czasu zakończenia zgłoszenia oraz rodzajów dokumentów i terminu, po upływie którego określone pliki mogą być kasowane.

Lista kontrolna zgłoszeń

Ticket Watchlist

Umożliwia tworzenie spersonalizowanych list kontrolnych według własnych, wybranych kryteriów i łatwy dostęp do nich. Pozwala również na udostępnianie list innym użytkownikom, przypisywanie większej ilości użytkowników do jednej listy kontrolnej oraz eksport danych do pliku CSV.

Oznaczanie zgłoszeń

External Ticket Number Recognition

Przydatny dodatek w sytuacjach współpracy systemu OTRS HelpDesk z innymi systemami. Pozwala uniknąć problemów z różnym oznaczaniem tych samych zgłoszeń przez inne systemy

Przechowalnia LDAP

Storing LDAP Attributes

Pozwala na przechowywanie atrybutów LDAP w pliku tekstowym, dołączonym do zgłoszenia. Ułatwia raportowanie.

Zabezpieczenie dostępu

Restrict Access to Customer Back Ends

Narzędzie do zarządzania dostępem do określonych zgłoszeń. Pozwala wprowadzić ograniczenia dostępu do niektórych informacji dla określonych grup użytkowników.

Chmurka tagów

Tag Cloud

Łatwy sposób na stworzenie chmury słów najczęściej pojawiających się w zgłoszeniach. Pozwala dowolnie wybierać zawartość chmury spośród rodzajów zgłoszeń, usług lub pól z dodatkowymi informacjami.

System powiadomień

Escalation Event Notifications

Ułatwia informowanie klientów o dużej ilości zgłoszeń. Możliwość zmiany ustawień pozwala go spersonalizować i dostosować do własnych potrzeb.

Zarządzanie załącznikami

CI Attachment Support

Archiwizuje różne rodzaje plików w formacie CI (Configuration Item) oraz umożliwia edytowanie ich.

Statystyki aktywności klientów

Customer Activity Widget

Prosty w obsłudze system do zbierania i analizowania informacji o aktywności wybranych klientów w systemie.

Przypisywanie zgłoszeń

Auto Ticket Assignment

Automatyczny system przypisywania pojawiających się zgłoszeń do tych użytkowników, którzy aktualnie są online i mają ich najmniej.

Filtr kategorii

Categories for text modules

Pozwala na łatwe wyszukiwanie i filtrowanie predefiniowanych tekstów odpowiedzi na często pojawiające się zgłoszenia, dzięki uszeregowaniu ich w kategoriach.

Rozszerzona wyszukiwarka

Ticket Search for Involved Agents

Umożliwia wyszukiwanie z uwzględnieniem dodatkowych kategorii i zapisywanie wyników wyszukiwania w formacie CSV lub HTML.

Integracja z Salesforce.com

Salesforce Customer UI

Pobiera dane klienta z witryny Salesforce.com.

Klient VIP

Customer User VIP

Funkcja pozwalająca nadawać wybranym klientom status VIP w celu monitorowania i podnoszenia standardów obsługi.

Kalendarz na pulpicie

Dashboard Ticket Calendar

Aplikacja dodająca na pulpicie kalendarz z pojawiającymi się zgłoszeniami. Ułatwia planowanie pracy.

Wybieranie rozszerzone

Multi Level Queue Selection

Pozwala przypisywać zgłoszenia do różnych kolejek, na różnych poziomach.

Dane statystyczne

Report: Usage of text templates

Ten moduł dodaje do danych statystycznych kolejną pozycję, pozwalającą monitorować częstotliwość używania predefiniowanych tekstów.

Dynamiczne atrybuty

OTRS Ticket Forms

Prosta funkcjonalność nadająca zgłoszeniom dodatkowe, dynamiczne atrybuty.

Interfejs e-mail

Agent Email Interface

Pozwala pracować w systemie OTRS HelpDesk z wykorzystaniem e-mail, bez konieczności pracy z interfejsem internetowym.

Filtr rozszerzony maili

Postmaster Filter Extension

Dodaje nowe funkcje do standardowego filtra, umożliwiając definiowanie automatycznych, określonych działań dla wybranych kategorii zgłoszeń.

FAQ

Keep FAQ Attachments

Umożliwia kopiowanie tekstów (wraz z obrazami i grafikami) z bazy danych, załączanie ich do zgłoszeń i przesyłanie klientom.

Standardowa odpowiedź

New Ticket Standard Response

Funkcjonalność pozwalająca na stworzenie standardowej odpowiedzi do przychodzących zgłoszeń o określonych kryteriach.

Funkcjonalności Systemu OTRS

Panel zarządzania zgłoszeniami


Pozwala w prosty i szybki sposób przyjmować i porządkować zgłoszenia, a także odpowiadać na nie. System daje możliwość określenia własnych klasyfikacji, jak również zautomatyzowania korespondencji z klientem.

Dzięki panelowi zarządzania zgłoszeniami otrzymujecie Państwo możliwość:

 • Przyjmowania zgłoszeń z różnych źródeł (przez www, e-mail, faks, telefon, sms lub SOAP/XML)
 • Klasyfikowania zgłoszeń według wybranych przez siebie kryteriów
 • Monitorowania realizacji zgłoszeń przez klientów
 • Tworzenia grup zgłoszeń dotyczących podobnych lub tych samych problemów (opcja: master/ slave)
 • Automatyzacji niektórych procesów i predefiniowania określonych działań
 • Integracji systemu z call center
 • Dostosowania sposobu wyświetlania informacji do swoich wymagań
 • Szybkiego wyszukiwania zgłoszeń

Panel zarządzania bazą wiedzy


Pozwala dzielić się wiedzą i efektywnie pracować na posiadanych przez system informacjach. Możliwość zablokowania dostępu wybranym użytkownikom oraz automatyczne powiadomienia o wprowadzonych zmianach i nowych treściach gwarantują bezpieczeństwo funkcjonowania systemu.

Dzięki panelowi zarządzania bazą wiedzy otrzymujecie Państwo możliwość:

 • Łatwego monitorowania wprowadzanych zmian i nowej zawartości
 • Ustalenia poziomów dostępu dla wybranych grup
 • Oznaczenia języka publikowanych treści
 • Linkowania zgłoszeń do publikowanych artykułów

Samoobsługowy portal dla klientów


Umożliwia klientom dostęp do systemu bez względu na porę dnia i nocy. Możliwość założenia własnego konta, tworzenia nowych i zarządzania istniejącymi już zgłoszeniami oraz przyjazny interfejs z opcją dostosowania do własnych wymagań to oszczędność czasu i lepsza komunikacja.

Dzięki samoobsługowemu portalowi klient ma możliwość:

 • Stworzenia własnego konta w systemie
 • Dokonania nowego zgłoszenia lub zarządzania swoimi zgłoszeniami zarejestrowanymi w systemie (również archiwalnymi)
 • Śledzenia procesu realizacji zgłoszenia
 • Otrzymywania powiadomień o postępie realizacji zgłoszenia
 • Skorzystania z bazy wiedzy (wraz z funkcjonalną wyszukiwarką)
 • Personalizacji wyglądu portalu według własnych wymagań

Panel monitorowania usług


Funkcjonalność pozwalająca łatwo zarządzać oferowanymi usługami – przeglądać je, modyfikować i analizować.

Dzięki panelowi monitorowania usług otrzymujecie Państwo możliwość:

 • Przeglądania i wprowadzania zmian w bieżących usługach
 • Tworzenia i usuwania usług oraz ustalania ich priorytetów
 • Automatycznego monitorowania wykonywanych usług
 • Analizowania informacji o kosztach i czasie realizacji poszczególnych usług oraz tworzenia zestawień oraz raportów
 • Przygotowywania materiałów dla auditu

Panel zarządzania czasem pracy


Daje możliwość funkcjonalnego zarządzania czasem pracy i pozwala monitorować ilość godzin poświęcanych na realizację określonego projektu oraz zaangażowanych w niego osób.

Dzięki panelowi zarządzania czasem pracy otrzymujecie Państwo możliwość:

 • Przypisywania poszczególnych osób do wybranych projektów
 • Analizowania czasu pracy i kosztów
 • Monitorowania dostępności pracowników (z uwzględnieniem czasu wolnego, urlopów i zwolnień)
 • Zabezpieczenia danych przed wprowadzaniem nieautoryzowanych zmian

Moduł raportowania


Szybko i skutecznie generuje zestawienia oraz raporty. W łatwy sposób umożliwia przygotowanie analiz według automatycznych lub spersonalizowanych kryteriów.

Dzięki modułowi raportowania otrzymujecie Państwo możliwość:

 • Analizowania parametrów pracy systemu według wybranych kryteriów
 • Błyskawicznego dostępu do najważniejszych statystyk i danych
 • Personalizacji kryteriów tworzenia raportów
 • Kontrolowania poprawności doboru danych do analizy
 • Eksportu raportów i wykresów do plików PDF lub CSV
 • Monitorowania wprowadzanych w analizach zmian

Moduł badania satysfakcji klienta


Umożliwia proste i tanie przeprowadzenie badań satysfakcji klienta. Po wykonanej usłudze system automatycznie wysyła krótką ankietę do użytkownika, a po otrzymaniu odpowiedzi tworzy analizy i raporty.

Dzięki modułowi badania satysfakcji klienta otrzymujecie Państwo możliwość:

 • Bieżącego analizowania jakości wykonywanych usług
 • Tworzenia nowych, spersonalizowanych ankiet, z możliwością wypełniania ich dowolną treścią
 • Automatyzacji procesu wysyłania maili oraz zbierania wyników badań satysfakcji klientów
 • Przeglądania wyników i treści przeprowadzonych ankiet
 • Zabezpieczenia się przed wielokrotnym wypełnieniem ankiety przez tego samego użytkownika

Wtyczka do obsługi systemu z użyciem urządzeń mobilnych


Specjalna aplikacja do obsługi systemu OTRS HelpDesk przez urządzenia mobilne pozwala na lepsze zarządzanie zgłoszeniami i znacznie skraca czas ich realizacji. Dostępność właściwie z każdego miejsca umożliwia wydajniejsze wykorzystanie czasu pracy oraz oszczędność kosztów.

Dzięki wtyczce do obsługi systemu z użyciem urządzeń mobilnych otrzymujecie Państwo możliwość:

 • Pełnego dostępu przez urządzenia mobilne (smartfon, iPhone) do znajdujących się w systemie zgłoszeń, z możliwością zarządzania nimi
 • Przeglądania zgłoszeń według wybranych kryteriów i nadawania im priorytetów
 • Łatwego dodawania notatek do zgłoszeń i tworzenia nowych treści
 • Odpowiadania na zgłoszenia przez e-mail

Panel zarządzania dostępem


Gwarantuje bezproblemowe zarządzanie systemem z każdego miejsca, z wykorzystaniem dowolnych urządzeń połączonych z Internetem.

Dzięki panelowi zarządzania dostępem otrzymujecie Państwo możliwość:

 • Prostego dodawania nowych treści
 • Zarządzania uprawnieniami poszczególnych użytkowników lub grup użytkowników
 • Spersonalizowania interfejsu panelu i jego zawartości
 • Szybkiej zmiany języka systemu (na jeden spośród 32 dostępnych)
 • Nadawania atrybutów zgłoszeniom lub funkcjom
 • Wprowadzania zmian w systemie

O systemie


System OTRS Helpdesk to profesjonalne rozwiązanie dla firm, które poszukują systemu obsługi zgłoszeń (nie tylko) IT. Zainstalowany ponad 100 tysięcy razy, działający w 32 językach jest jednym z najpopularniejszych systemów na świecie. Od niedawna jest dostępny również w Polsce.

OTRS Helpdesk jest kompatybilny z wieloma funkcjonującymi już w firmie rozwiązaniami (takimi jak np. CRM, ERP, SAP, CTI, ITSM). Specjalna funkcja monitorowania współpracy między zainstalowanymi programami pozwala uniknąć konfliktów i duplikowania działań. Dzięki intuicyjnemu, wbudowanemu kreatorowi możliwe jest również łatwe instalowanie nowych aplikacji wspierających zarządzanie.

System OTRS Helpdesk z łatwością można dostosować do swoich wymagań, dzięki wielu dodatkowym modułom. Korzystają z niego nie tylko firmy, ale również organy administracji państwowej, organizacje non-profit i uczelnie.

Panel zarządzania zgłoszeniami

Pozwala w prosty i szybki sposób przyjmować i porządkować zgłoszenia, a także odpowiadać na nie. System daje możliwość określenia własnych klasyfikacji, jak również zautomatyzowania korespondencji z klientem.

Panel zarządzania bazą wiedzy

Pozwala dzielić się wiedzą i efektywnie pracować na posiadanych przez system informacjach. Możliwość zablokowania dostępu wybranym użytkownikom oraz automatyczne powiadomienia o wprowadzonych zmianach i nowych treściach gwarantują bezpieczeństwo funkcjonowania systemu.

Samoobsługowy portal dla klientów

Umożliwia klientom dostęp do systemu bez względu na porę dnia i nocy. Możliwość założenia własnego konta, tworzenia nowych i zarządzania istniejącymi już zgłoszeniami oraz przyjazny interfejs z opcją dostosowania do własnych wymagań to oszczędność czasu i lepsza komunikacja.

Panel monitorowania usług

Funkcjonalność pozwalająca łatwo zarządzać oferowanymi usługami – przeglądać je, modyfikować i analizować.

Panel zarządzania czasem pracy

Daje możliwość funkcjonalnego zarządzania czasem pracy i pozwala monitorować ilość godzin poświęcanych na realizację określonego projektu oraz zaangażowanych w niego osób.

Moduł raportowania

Szybko i skutecznie generuje zestawienia oraz raporty. W łatwy sposób umożliwia przygotowanie analiz według automatycznych lub spersonalizowanych kryteriów.

Moduł badania satysfakcji klienta

Umożliwia proste i tanie przeprowadzenie badań satysfakcji klienta. Po wykonanej usłudze system automatycznie wysyła krótką ankietę do użytkownika, a po otrzymaniu odpowiedzi tworzy analizy i raporty.

Wtyczka do obsługi systemu z użyciem urządzeń mobilnych

Specjalna aplikacja do obsługi systemu OTRS HelpDesk przez urządzenia mobilne pozwala na lepsze zarządzanie zgłoszeniami i znacznie skraca czas ich realizacji. Dostępność właściwie z każdego miejsca umożliwia wydajniejsze wykorzystanie czasu pracy oraz oszczędność kosztów.

Panel zarządzania dostępem

Gwarantuje bezproblemowe zarządzanie systemem z każdego miejsca, z wykorzystaniem dowolnych urządzeń połączonych z Internetem.

Kontakt AGG Systems


Informacje Kontaktowe

AGG Systems

VATID : PL6911968560

ul.Storczykowa 3/2a
Bielany Wrocławskie

Oferty pracyAGG Systems

Poszukujemy osób na stanowiska:

Specjalista ds. wdrożeń systemu OTRS - praca zdalna.

WYMAGANIA

 • - Znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows oraz Linux
 • - Znajomość baz danych Microsoft Windows oraz MySQL
 • - Znajomość budowy aplikacji webowych
 • - Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 - intermediate
 • - Prawo jazdy kat. B

OBOWIĄZKI

 • - Analiza zapytań klienckich oraz przygotowanie ofert handlowych
 • - Wdrożenia systemów OTRS
 • - Prowadzenie szkoleń i prezentacji systemu OTRS

OFERUJEMY

 • - Możliwość rozwoju osobistego w ciekawych projektach w kraju i za granicą.
 • - Swobodny czas pracy nastawiony na realizację zadania w określonym czasie.
 • - Procentowy udział od zrealizowanych projektów.
 • - Wewnętrzne przeszkolenie w zakresie instalacji, konfiguracji oraz zarządzania systemem OTRS
 • - Zewnętrzne szkolenia certyfikujące znajomość systemu OTRS
 • - Zewnętrzne szkolenia podnoszące poziom kwalifikacji

Aplikację prosimy przesłać na adres praca(małpa)agg-systems(kropa)eu, koniecznie z dopiskiem PRACA - OTRS

O firmieAGG Systems

Bezpieczeństwo infrastruktury IT

Bezpieczeństwo infrastruktury informatycznej jest jak IT w firmie, zło konieczne. Konsumuje zysk przedsiębiorstwa chroniąc wyciek informacji strategicznych na zewnątrz. Polskie przedsiębiorstwa niechętnie inwestują w skomplikowane bezpieczeństwo, dlatego AGG Systems wychodzi z ofertą wdrożenia UTM Netasq - urządzeń zabezpieczających Państwa sieć komputerową na kilku poziomach. AGG Systems jest autoryzowanym partnerem firmy Dagma sp. z o. o. z Katowic, dystrybutora urządzeń firmy Netasq oraz oprogramowania antywirusowego firmy ESET. Zapraszamy do współpracy.

OTRS - HELPDESK
profesjonalne rozwiązania dla firm

 • OTRS HELPDESK DEMO
  Service Desk

  Przetestuj system OTRS Service Desk online

 • OTRS HELPDESK DEMO
  Service Agent

  Przetestuj system OTRS Service Agent online

 • OTRS HELPDESK DEMO
  Service Manager

  Przetestuj system OTRS Service Manager online

 • OTRS HELPDESK DEMO
  Administrator

  Przetestuj system OTRS Administrator online

 • OTRS HELPDESK DEMO
  Customer

  Przetestuj system OTRS Customer online

System OTRS Helpdesk

To profesjonalne rozwiązanie dla firm, które poszukują systemu obsługi zgłoszeń (nie tylko) IT. Zainstalowany ponad 100 tysięcy razy, działający w 32 językach jest jednym z najpopularniejszych systemów na świecie. Od niedawna jest dostępny również w Polsce.

Z łatwością można dostosować do swoich wymagań, dzięki wielu dodatkowym modułom. Korzystają z niego nie tylko firmy, ale również organy administracji państwowej, organizacje non-profit i uczelnie.

Jak to działa : Klienci lub pracownicy Twoje firmy wysyłają emailem lub telefonicznie informacje o jakiejś potrzebie, reklamacja, pomoc, potrzeba. System automatycznie rejestruje zgłoszenie i wysyła powiadomienie do nadawcy. Pracownicy zarządzają zgłoszeniami, realizują je a klient śledzi status zgłoszenia. W połączeniu w licznymi modułami, system pozwala zorganizować pracę serwisów, sklepów, działów IT i innych obszarów działalności.

OTRS Helpdesk

Jest kompatybilny z wieloma funkcjonującymi już w firmie rozwiązaniami (takimi jak np. CRM, ERP, SAP, CTI, ITSM). Specjalna funkcja monitorowania współpracy między zainstalowanymi programami pozwala uniknąć konfliktów i duplikowania działań. Dzięki intuicyjnemu, wbudowanemu kreatorowi możliwe jest również łatwe instalowanie nowych aplikacji wspierających zarządzanie.